scroll

Suzuki methode

De Suzukimethode werd in Japan ontwikkeld door Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998), violist en vioolpedagoog. Suzuki verwonderde zich over het feit dat ieder kind zijn moedertaal vloeiend leert spreken, ongeacht de gecompliceerdheid van de taal. Herinner je je nog dat als je vroeger op vakantie was en een kind zag dat vloeiend een andere taal sprak dan de jouwe, dat je dat dan heel knap vond? Het ís eigenlijk ook heel knap en we doen het allemaal! Het bewijst een enorme leercapaciteit en intelligentie wat betekent dat elke andere vaardigheid ook op zeer jonge leeftijd kan worden aangeleerd. De Talent Education Method van Shinichi Suzuki gaat uit van de meest natuurlijk manier van leren, namelijk de ‘moedertaalmethode’. Suzuki bewees met zijn methode dat ieder kind een instrument kan leren bespelen en zich tegelijkertijd kan ontwikkelen tot een mens met vele kwaliteiten. Dit is niet alleen een muzikale aangelegenheid maar draagt ook in grote mate bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling. Denk aan het ontwikkelen van kwaliteiten als concentratie, doorzettingsvermogen, fijnzinnigheid, observeren en luisteren, ontwikkeling van de fijne motoriek, en zo zijn er nog meer.

Tijdens een ‘Suzuki’-les gaat het er soms iets anders aan toe dan in een reguliere les. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin muziek en musiceren een vanzelfsprekendheid is, en het kind zo op een natuurlijke manier ‘mee leert’ met andere kinderen.

De basisprincipes van deze methode komen voort uit de manier waarop kinderen hun moedertaal leren.
De omgeving van het kind, waarin de ouders de hoofdrol spelen, is bepalend voor de ontwikkeling.