Over mij, Hanne

Wat mij zo aanspreekt in het lesgeven aan kinderen is de grote dynamiek die het teweeg brengt. Het werken is met elk kind weer anders en steeds een uitdaging, waardoor het een wederzijdse leerervaring wordt. Een heerlijk avontuur!

Over mij, Hanne

Toen ik rond mijn elfde jaar ging pianospelen werd muziek meteen mijn grote passie. Daarom was mijn keuze voor het concervatorium dan ook een logische stap.
Tot die tijd heb ik fijne en degelijke lessen gevolgd bij Hilda Hofman-Kolenbrander aan de Stedelijke Muziekschool in Groningen. Vervolgens ging ik studeren aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen bij Akke Ferguson en Paul Komen en voltooide in 1999 mijn opleiding Docerend Musicus Klassieke Muziek. Al snel werd duidelijk dat ik les wilde geven en ik begon al tijdens mijn opleiding met mijn eerste leerlingen. Tegen de tijd dat ik afstudeerde had ik een bescheiden lespraktijk. Wat mij zo aanspreekt in het lesgeven aan kinderen is de grote dynamiek die het teweeg brengt. Het werken is met elk kind weer anders en steeds een uitdaging, waardoor het een wederzijdse leerervaring wordt. Een heerlijk avontuur!

Maar na een aantal jaren les gegeven te hebben begon ik te merken dat ik niet tevreden was met mijn manier van lesgeven. Ik interesseerde mij al enige tijd voor de Suzuki Methode en specialiseerde mij daarvoor bij Huub de Leeuw in Utrecht. Door de nadruk op het auditieve karakter van de Suzuki Methode merkte ik dat het lesgeven veel natuurlijker ging en mijn leerlingen zich veel beter konden verbinden met de muziek.

Naast mijn eigen lespraktijk ben ik als pianist verbonden aan het Parcival College en de Widar Vrije School te Groningen, waar ik het schoolkoor en de eurithmielessen begeleid. Ook begeleid ik regelmatig andere koren en instrumentalisten.